Tarihler

 

Tarih

Özet Gönderimi için Son Tarih (Uzatıldı) 14 Mart 2018
Kayıt için Son Tarih 15 Mart 2018
Tam Metin Gönderimi için Son Tarih  30 Mart 2018
ICOSS – Kapadokya Tarihi 16 – 20 Nisan 2018
  • Tam metin gönderimi zorunlu değildir. Özet gönderilmesi halinde Konferans Kitapçığında özet, tam metin gönderilmesi halinde ise tam metinler yer alacaktır. 
  • Bildiri kabulleri için bilgilendirme, özet sunumundan sonraki 15 gün içinde yapılacaktır.