Bildiri Sunumu

Özet Gönderimi

Özetler İngilizce veya Türkçe olarak Microsoft Word yazılımında hazırlanmalı ve sunulmalıdır. Yazının başlığı, yazarları, yazarların üyeliği, adresi ve e-postası ile başlayıp, ardından özet metni ve anahtar kelimeler ile tamamlanmalıdır. Lütfen, çalışmanızın amacını ve kapsamını, materyal ve yöntemlerinizi ve çalışmanın ana sonuçlarını kısaca açıklayınız. Özetler 350 kelimeyi ve uzunluğu bir sayfayı aşmamalıdır. Özetler, ICOSS şablonuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazarlar, elektronik özet gönderim sistemimizi kullanarak özetlerini aşağıdaki taslakta istenilen formatta sunmalıdır. Lütfen, sisteme girmek için tıklayınız, kullanıcı olarak kayıt olduktan sonra bildirinizi yükleyebilirsiniz.

Lütfen, özetlerinizi yazım kılavuzumuza göre Türkçe veya İngilizce hazırlayarak konferansımıza sununuz. Aşağıdaki linke tıklayarak özet şablon dosyamızı bilgisayarınıza indirebilirsiniz: 

Ozet Yazım Kılavuzu

Tam Metin Gönderimi

Konferansımıza tam metin sunumu, isteğe bağlıdır. Sadece özet gönderimi yaparsanız; (tam metin yerine) özetiniz ICOSS – Kapadokya’nın dijital konferans kitabında yayınlanacaktır. 

Lütfen, tam metinlerinizi yazım kılavuzumuza göre Türkçe veya İngilizce hazırlayarak konferansımıza elektronik sunum sistemimizi kullanarak sununuz. Aşağıdaki linke tıklayarak tam metin kılavuzunu dosyamızı bilgisayarınıza indirebilirsiniz:  

Tam Metin Yazım Kılavuzu 

Sözlü Sunumlar Hakkında Bilgilendirme

Konuşmacılar, sunumlarını yapacakları oturumun başlamasından 15 dakika önce Oturum Başkan’ına başvurmalıdır. Oturum Başkanı, oturumun yapılacağı Konferans Salonu’nda hazır bulunacaktır.

Konuşmacılar, oturum başlangıcından itibaren Sunum Salonunda bulunmalıdır.

Sözlü sunumlar, sunumlar için 15 dakika ve sorular için ek 5 dakika olmak üzere 20 dakika olacaktır. Sözlü sunumların dili, Türkçe ve İngilizce’dir.

Tüm sunumlar Microsoft Power Point yazılımı kullanılarak hazırlanmalıdır.

Konferans Salonunda görevli konferans personeli, tüm gereksinimleri karşılayacaktır. Konuşmacılar için bir dizüstü bilgisayar mevcut olacak ve oturum zaman çizelgesine göre öncelik verilecektir. Konuşmacılar, bu bilgisayarı, sunuyu hazırlamak için kullanılamaz, ancak son dakika değişiklikleri veya son kontrollerini yapmak için kullanılabilirler.

Konferans öncesinde PowerPoint sunumlarının bir kopyası konferansımıza gönderilmeyecektir. Konuşmacıların, uygun bir medya ortamında (örneğin taşınabilir bellek) sunumlarını getirerek, ilgili oturum öncesinde bilgisayara yüklenmesi için görevli personelle temasa geçmesi rica olunur. Konuşmacılar sunumlarının ilgili konferans personeline zamanında ulaştığından emin olmalıdır. Konuşmacılardan ilan edilecek bilimsel programın aksamaması için konferans sırasında keyfi değişiklikler istememesini rica ederiz.

Poster Sunumlar Hakkında Bilgilendirme

Poster alanı, konferans merkezinin fuaye alanında yer alacaktır.

Konferans süresince ardışık poster oturumları olacaktır. Kahve ve öğle molalarında da poster sunumları tartışmak için fırsatlar olacaktır.

Posterin okunaklılığını korumak için, 80 cm eninde ve 120 cm uzunluğunda bir boyut tavsiye edilmektedir. Posterler, dayanıklı kağıt veya mukavva kullanılarak hazırlanmalıdır.

Posterlerin asılması sırasında, konferans personeli yardımcı olacaktır.

Posterler, okunaklı olmaları için büyük puntolar kullanılarak hazırlanmalıdır.

Poster panoları sunumlardan önce numaralandırılacak ve posterler numaralarına göre asılacaktır. Poster numaranızı, bilimsel programımızda görebilirsiniz. 

Sunum Dili

Konferansımızın resmi dilleri Türkçe ve İngilizce‘dir. Poster ve sözlü sunumlar bu dillerde yapılacaktır. Simültane çeviri yapılmayacaktır. 

Destekleyen Dergiler

Konferansımızda sunulan en iyi 175 bildiri, CES Yayın Grubuna ait “Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, “Avrasya Dil ve Edebiyat Dergisi”, “Avrasya Eğitim Bilimleri Dergisi”, “Gençlik ve Spor Araştırmaları Dergisi” ve “Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisinde yayınlanacaktır. Yazarlar dergilerin yazım kurallarına göre tam metin düzenlemelerini yapacaklardır. CES grubuna ait Uluslararası Hakemli Dergilerde makalelerin yayınlanma ücreti, 50 €’dur. 

Önemli Not

Her kayıtlı katılımcı, kendi isteğine bağlı olarak bir veya iki bildirisini ICOSS Kapadokya Sosyal Bilimler Konferansında sunabilecektir. Katılımcılardan ikinci bildirilerinin sunumu için ek ücret talep edilmemektedir.