Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Derya ÖRS

T.C. Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU

Hacettepe Üniversitesi, Türk Halkbilimi Bölümü

Sunum Başlığı: “Sosyal Bilimlerin Disiplinlerarası Bağlamında Halkbilimi”

Prof. Dr. Muhsin MACİT

Anadolu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Sunum Başlığı: “Safeviler ile Osmanlılar Arasındaki Edebî İlişkiler”

Prof. Dr. M. Sacit PEKAK

Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü

Sunum Başlığı: “Kappodokia’da 50 yıl”

Prof. Dr. Xatire Quliyeva

Azerbaycan Bilimler Akademisi, Felsefe Enstitüsü

Sunum Başlığı: “Avrupa’da Kimlik, İslam ve Demokrasi”