Konular

ICOSS Kapadokya – Sosyal Bilimler Konferansı öncelikle Dil Bilimi, Edebiyat, Coğrafya, Tarih, Arkeoloji ve Eğitim Bilimleri alanları olmak üzere geniş bir yelpazede bilimsel araştırmaların sunulacağı uluslararası ve disiplinlerarası bir bilimsel toplantıdır. ICOSS Kapadokya konuları, aşağıdaki bilimsel alanlar başta olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alanlarını kapsamaktadır; 

1. Dil Bilimi

2. Edebiyat

3. Coğrafya

4. Tarih

5. Arkeoloji

6. Antropoloji

7. Davranış Bilimleri

8. Eğitim Bilimleri 

9. Kırsal Kalkınma ve Turizm

10. Psikoloji

11. Felsefe

12. Sanat Tarihi

13. Siyaset Bilimi

14. Sosyoloji